Ką rinktumėmės: keturių dienų darbo savaitę su 9 valandų darbo diena, ar 8 valandų darbadienius su laisvu pusdieniu penktadienį?

Trukmė: 22m 13s